Test
Skopje Weather forecast ? weather-wherever.co.uk

 

VNESI TVOJA FIRMA
DELOVEN IMENIK
BESPLATNO TUKA
just nothing
Drzavni  Praznici - Makedonija 2017
Nerabotni denovi 2016


Nerabotni Denovi Za site:
1 januari (nedela), NOVA GODINA
7 januari (sabota), Prv den na BOZIK
1 maj,(ponedelnik) Den na trudot - (Ponedelnik neraboten den)
17 april,(ponedelnik) Vtor den Veligden
24 maj (sreda), Sv.Kiril i Metodij
27 maj(sabota), Ramazan Bajram , prv den
2 Avgust(sreda), Den na Republikata
8 septemvri (petok). Den na Nezavisnosta
11 oktomvri (sreda), Den na narodnoto vostanie
23 oktomvri(ponedelnik), Den na Makedonskata Revulucionerna Borba
8 dekemvri(petok) , sv.Kliment Ohridski

Samo za pripadnici na Pravoslavna veroispoved:
6 januari(petok), Badnik
19 januari(cetvrtok), Bogojavlenije Vodici
14 April (Petok), Veliki petok
1 Juni(cetvrtok), Duhovden, petok pred Duhovden
28 avgust(ponedelnik) Uspenie na Presveta Bogodorica (Golema Bogorodica)

Samo za Katolicka veroispoved:
17 april(Ponedelnik), Katolicki Veligden, vtoriot den na Veligden
1 noemvri(sreda), Praznikot na site svetci
25 dekemvri(ponedelnik), Bozik za vernici od katolicka veroispoved


Samo za Muslimanska veroispoved:
2 septemvri(sabota) , KURBAN BAJRAM


Samo za pripadnici na albanskata zaednica:
22 noemvri(sreda), Den na Albanskata azbuka


Samo za pripadnicite na srpskata zaednica:
27 januari(petok), Sveti Sava


Samo za pripadnici na romsakata zaednica:
8 April(sabota), Megunaroden den na Romite


Samo za pripadnici na vlaskata zaednica:
23 maj(vtornik), Nacionalen den na Vlasite

Samo za pripadnici na evrejskata zaednica:
30 septemvri(sabota), Jom Kipur, prviot den

Samo za pripadnici na bosanskata zaednica:
28 septemvri (cetvrtok), Megunaroden den na Bosnacite

Samo za pripadnici na turskata zaednica:
21 dekemvri(cetvrtok), Den na nastavata na turski jazik