NAJBARANI
Skopje Weather forecast weather-wherever.co.uk

 
informacii makedonija
shape
Nerabotni Denovi Za site:
1 januari (Cetvrtok), NOVA GODINA
7 januari (Sreda), BOZIK
13 april (Ponedelnik), Veligden , Vtor den na Veligden
1 maj,(Petok) Den na trudot
24 maj (Nedela), Sv.Kiril i Metodij
17 Juli(Petok), Ramazan Bajram
2 Avgust(Nedela), Den na Republikata
8 septemvri (Vtornik). Den na Nezavisnosta
11 oktomvri (Nedela), Den na narodnoto vostanie
23 oktomvri(Petok), Den na Makedonskata Revulucionerna Borba
8 dekemvri(Vtornik) , sv.Kliment Ohridski

Samo za pripadnici na Pravoslavna veroispoved:
6  januari(Vtornik), Badnik
19 januari(Ponedelnik), Vodici
10 April (Petok), Veliki petok
29  Maj(Petok), Duhovden, petok pred Duhovden
28 avgust(petok) Usenie na Presveta Bogodorica (Golema Bogorodica)

Samo za Katolicka veroispoved:
6 april(Ponedelnik), Katolicki Veligden, vtoriot den na Veligden
1 noemvri(Nedela), Praznikot na site svetci
25 dekemvri(Petok), Bozik za vernici od katolicka veroispoved


Samo za Muslimanska veroispoved:
24 septemvri(cetvrtok) , KURBAN BAJRAM


Samo za pripadnici na albanskata zaednica:
22 noemvri(Nedela), Den na Albanskata azbuka


Samo za pripadnicite na srpskata zaednica:
27 januari(Vtornik), Sveti Sava


Samo za pripadnici na romsakata zaednica:
8 April(Sreda), Megunaroden den na Romite


Samo za pripadnici na vlaskata zaednica:
23 maj(Sabota), Nacionalen den na Vlasite

Samo za pripadnici na evrejskata zaednica:
23 Septemvri (Sreda), Jom Kipur, prviot den

Samo za pripadnici na bosanskata zaednica:
28 septemvri (Ponedelnik), Megunaroden den na Bosnacite

Samo za pripadnici na turskata zaednica:
21 dekemvri(Ponedelnik), Den na nastavata na turski jazik

Drzavni  Praznici - Makedonija 2015
Nerabotni denovi 2015