Test
Skopje Weather forecast weather-wherever.co.uk

 

VNESI TVOJA FIRMA
DELOVEN IMENIK
BESPLATNO TUKA
just nothing
Drzavni  Praznici - Makedonija 2016
Nerabotni denovi 2016


Nerabotni Denovi Za site:
1 januari (Petok), NOVA GODINA
7 januari (Cetvrtok), Prv den na BOZIK
1 maj,(Nedela) Den na trudot - (Ponedelnik neraboten den)
2 maj,(Nedela) Vtor den Veligden
24 maj (Vtornik), Sv.Kiril i Metodij
7Juli(Cetvrtok), Ramazan Bajram , prv den
2 Avgust(Vtornik), Den na Republikata
8 septemvri (Cetvrtok). Den na Nezavisnosta
11 oktomvri (Vtornik), Den na narodnoto vostanie
23 oktomvri(Sabota), Den na Makedonskata Revulucionerna Borba
8 dekemvri(Vtornik) , sv.Kliment Ohridski

Samo za pripadnici na Pravoslavna veroispoved:
6  januari(Sreda), Badnik
19 januari(Petok), Bogojavlenije Vodici
29 April (Petok), Veliki petok
17  Juni(Petok), Duhovden, petok pred Duhovden
28 avgust(Nedela) Usenie na Presveta Bogodorica (Golema Bogorodica)

Samo za Katolicka veroispoved:
28 mart(Ponedelnik), Katolicki Veligden, vtoriot den na Veligden
1 noemvri(Vtornik), Praznikot na site svetci
25 dekemvri(Nedela), Bozik za vernici od katolicka veroispoved


Samo za Muslimanska veroispoved:
13 septemvri(Vtornik) , KURBAN BAJRAM


Samo za pripadnici na albanskata zaednica:
22 noemvri(Vtornik), Den na Albanskata azbuka


Samo za pripadnicite na srpskata zaednica:
27 januari(Sreda), Sveti Sava


Samo za pripadnici na romsakata zaednica:
8 April(Petok), Megunaroden den na Romite


Samo za pripadnici na vlaskata zaednica:
23 maj(Ponedelnik), Nacionalen den na Vlasite

Samo za pripadnici na evrejskata zaednica:
12 Oktomvri (Sreda), Jom Kipur, prviot den

Samo za pripadnici na bosanskata zaednica:
28 septemvri (Sreda), Megunaroden den na Bosnacite

Samo za pripadnici na turskata zaednica:
21 dekemvri(Sreda), Den na nastavata na turski jazik