NAJBARANI
Skopje Weather forecast weather-wherever.co.uk
Nerabotni Denovi Za site:
1 januari (sreda), NOVA GODINA
7 januari (vtornik), BOZIK
1 maj (cetvrtok), Den na trudot
21 april,(ponedelnik) Vtor den na Veligden
24 maj (sabota), Sv.Kiril i Metodij
2 Avgust(sabota). Den na Republikata
28 Juli (ponedelnik) prviot den na Ramazan Bajram
8 septemvri (ponedelnik). Den na Nezavisnosta
11 oktomvri (sabota), Den na narodnoto vostanie
23 oktomvri(cetvrtok), Den na makedonskata revulucionerna borba
8 dekemvri(ponedelnik) , sv.Kliment Ohridski

Samo za pripadnici na Pravoslavna veroispoved:
6  januari(ponedelnik), Badnik
19 januari(nedela), Vodici
18 April (Petok), Veliki petok
6  januari(petok), Duhovden, petok pred Duhovden
28 avgust(cetvrtok) Golema Bogorodica

Samo za Katolicka veroispoved:
21 april(ponedelnik), Veligden, vtoriot den na Veligden
1 noemvri(sabota), Praznikot na site svetci
25 dekemvri(cetvrtok), Bozik


Samo za Muslimanska veroispoved:
4 oktomvri(sabota) , KURBAN BAJRAM


Samo za pripadnici na albanskata zaednica:
22 noemvri(sabota), Den na Albanskata azbuka


Samo za pripadnicite na srpskata zaednica:
27 januari(ponedelnik), Sveti Sava


Samo za pripadnici na romsakata zaednica:
8 April(vtornik), Megunaroden den na Romite


Samo za pripadnici na vlaskata zaednica:
23 maj(petok), Nacionalen den na Vlasite

Samo za pripadnici na evrejskata zaednica:
4  Oktomvri (sabota), Jom Kipur, prviot den

Samo za pripadnici na bosanskata zaednica:
28 septemvri (nedela), Megunaroden den na Bosnacite

Samo za pripadnici na turskata zaednica:
21 dekemvri(nedela), Den na nastavata na turski jazik

Drzavni  Praznici - Makedonija 2014
Nerabotni denovi 2014