Бесплатно Огласување

ДОСТАВИ НОВ БЕСПЛАТЕН ОГЛАС           ПРИКАЖИ ГИ ОГЛАСИТЕ

Listings tagged: Скопје

Лектор (Lektor)
Лектор (Lektor)

Овластен лектор по македонски јазик со работно искуство и со печат за издавање потврда за лекториран текст, лекторира докторски дисертации, магистерски трудови, преводи на филмови, стручна литература... Цената е по договор, во зависност од обемот на материјалот и временскиот рок. Квалитетна лектура, поволна цена. dijana.ristova001@yahoo.com

075 607 928
Овластен лектор по македонски јазик

Овластен лектор по македонски јазик (со положен испит за лектор), врши лекторирање и јазично уредување на секаков вид текстови и документи каде што се бара службена употреба на македонскиот стандарден јазик (текстови, книги, ТВ-презентации и содржини, семинарски и дипломски работи, магистерски или докторски трудови, медицински упатства, прирачници, брошури, законски прописи и акти, секаков вид списанија како и сите видови преводи). Цената е според договор во зависност од обемот на материјалот и рокот за којшто треба да се сработи.

075 688 249
Лектор по македонски јазик

Овластен лектор по македонски јазик (со лиценца за лектор), врши лекторирање и јазично уредување на секаков вид текстови и документи каде што се бара службена употреба на македонскиот стандарден јазик (текстови, книги, ТВ-презентации и содржини, семинарски и дипломски работи, магистерски или докторски трудови, законски прописи и акти, медицински упатства, прирачници, брошури, секаков вид списанија како и сите видови преводи). Цената е според договор во зависност од обемот на материјалот и рокот за којшто треба да се сработи.

075 688 249

се бараат шофери со Е категорија за возење во Македонија плата солидна

070369829
Avtoperalna

AVTOPERALNA IMA POTREBA OD RABOTNICI SO ISKUSTVO.

31.03.2015