Fondacii vo Makedonija

  Metamorphosis – Nevladini Organizacii Skopje Opis : Nezavisna, neprofitna i nepartiska fondacija cija cel se razvoj na demokratijata i prosperitetot preku promocija na ekonomija bazirana n URL: http://metamorphosis.org.mk/ Fondacija E-Makedojina – Oficijalen Sajt Opis : Fondacija E-Makedojina, Makedonski Telekom URL: http://www.e-makedonija.gov.mk/apliciranje.htm Fondacija Metamorfozis – Nevladina Organizacija Opis : Metamorfozis e Makedonska Fondacija na Odrzlivi … [Read more…]

Nevladini Organizacii

 Children Embassy – Prva Detska Ambasada Opis : Oficijalna strana na Prvata Detska Amabasata Megjasi vo Svetot – formirana vo 1991 vo Bosna i Hercegovina URL: http://www.childrensembassy.org.mk/ USAID Macedonia Opis : USAID Macedonia URL: http://www.delmkd.ec.europa.eu/mk/index.htm Mladinska organizacija koja promovira vrednostite na megjunarodna mobilnost, volonterska rabota, drzavjanstvo i ucestvo na mladite na megj URL: http://www.bitolainfo.com Tag … [Read more…]